รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561


  • logo%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3
  • %e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4
  • %e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c
  • logo-hi-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7
  • logo-hi-tak
  • logo-pranakhon
  • nmc
  • %e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%a1
  • %e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99
  • logo-ptu