การผสมเครื่องดื่มของชมรมการโรงแรม

กิจกรรมของชมรมการโรงแรม โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ตาก แสดงผลงานการผสมเครื่องดื่มคอกเทล