การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ตัวแทนครูโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตาก