การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19/2559

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ Eco run หรือ Eco Mileage Cahllenge เป็นการแข่งขันประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ประหยัดพลังงาน บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมที่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 19 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทักษะด้านวิศกรรมยานยนต์ และประดิษฐ์คิดค้นยานยนต์ประหยัดพลังงาน ให้กับเยาวชนไทยในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นทีม ร่วมกันท้าทายพลังความคิด พิชิตสุดยอดความประหยัด ที่จะได้พิสูจน์ว่า น้ำมัน 1 ลิตร จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน