กิจกรรมวันเด็ก 2561

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก แจกของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมที่ศาลตากสินและที่เทศบาลบ้านตาก จังหวัดตาก