กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o โดยมี นางศิวะพร คงทรัพย์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแม่ดีเด่น รางวัลภาพถ่ายสายใยรัก และเรียงความแม่ในดวงใจ