กิจกรรมออกบูธแนะแนว

กิจกรรมออกบูธแนะแนว โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตาก วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนนักศึกษาจัดแสดงผลงานออกบูธแนะแนวและเข้าร่วม กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการณโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยจังหวัดตาก