กิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนลงประชามติ

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมเดินขบวนเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ รัฐธรรมนูญ 2559