กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตากจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายเทียน วัดท่านา โดยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย