ชมรมการโรงแรมทำขนมไทย

นักเรียน-นักศึกษา ปวช. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมทำขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนหลักสูตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

สิงหาคม 17, 2016

นักศึกษาฝึกงานกับ sony

นักศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัท sony และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย เป็นกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง

สิงหาคม 16, 2016
1 7 8 9
ข้ามไปยังทูลบาร์