คลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา) “ ณ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก มีวิทยากรจากสถานพินิจฯจังหวัดตากให้มาให้ความรู้ และทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียน นักศึกษา