คว้าเหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายอินทรชิต แซ่ม้า นักศึกษาสาขาช่างยนต์ นักกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก คว้าเหรียญเงิน เหรียญแรกให้จังหวัดตาก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์