งานประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง จังหวัดตาก
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดให้จัดแต่งขบวนเชิญถ้วยรางวัล กระทงพระราชทาน และการแสดงในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งโชว์ลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป