งานวันเด็ก 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก ได้ไปออกบูธที่งานวันเด็กเพื่อแจกของขวัญให้กับเด็กที่มางาน ณ ลานบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก