งานสืบสานประเพณีลอยกระทงสายตำบลหนองบัวใต้

คณะครู โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสายตำบลหนองบัวใต้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565