ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลเยาวชนจังหวัดตาก