ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก


เลขที่ 555 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์: 055-517 485

อีเมล: hitech_tak@outlook.com