ข้ามไปยังทูลบาร์

ถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดตาก