ทุนการศึกษา


รายละเอียดทุนการศึกษา


มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

  • ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
  • ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา
  • ทุนสำหรับอาจารย์

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา และทุนสำหรับอาจารย์

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่