นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ตาก เริ่มทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก