พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายบอกรักแม่ และเขียนเรียงความ เรื่องแม่