พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตากจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องสักการะ และร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสดุดีจอมราชาโดยมีผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกัน