พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเข้าร่วมการเปิดพิธีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561