รับรางวัลครูดีเด่นและผู้บริหารคุณภาพ

วันครู 16 มกราคม 2561  ผู้บริหารโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตากได้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นและผู้บริหารคุณภาพ ที่โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก พร้อมกันนี้คณะครูโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตากยังได้เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง และคว้ารางวัลชนะเลิศของการแข่งขัน