รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานตัวนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ให้นักศึกษาสแกน QR CODE นี้หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลผ่าน Google Form