อบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น