ข้ามไปยังทูลบาร์

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯและเนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือฯและเนตรนารี โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก