เข้าค่ายลูกเสือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าค่ายลูกเสือ ที่ค่ายตำรวจตะเวรชายแดน 34