เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 ณ กองบัญชาการ​กองทัพบกกรุงเทพมหานคร​ นำโดยอาจารย์สิริกุล เชื้อพงษ์​พันธ์ และ ทีมนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ ทั้งนี้ได้นำผลงานการจัดทำเรื่องสั้น “การกตัญญู​รู้คุณชาติ ศาสนา​ พระมหากษัตริย์” ไปเผยแพร่​ในนามตัวแทนของจังหวัดตาก ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก