แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก