โครงการพี่สอนน้อง

ทางโรงเรียนไฮเทคได้จัดทำโครงการพี่สอนน้องร่วมกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ในการจัดการส่งครูที่มีความสามารถในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ เพื่อสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนำครูผู้สอนในสาขาเต็มไปไปดัวยความสามารถในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทอีกทั้งยังมีการบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ ได้นำครูผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำอาหาร ไทย และ ต่างประเทศ ไปให้ความรู้และสอนปฎิบัติทำอาหารให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้และสามารถทำอาหารได้ด้วยตนเอง การทำขนม การจัดดอกไม้ การจับจีบผ้าเป็นลวดลายที่สวยงาม