โครงการสานฝันวัยใส

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตากเข้าร่วมโครงการ “สานฝันวัยใส” ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อแนะแนวทางการวางแผนเข้ารับศึกษาต่อในสถาบันโรงเรียนทหาร, ตำรวจ และสถาบันอุดมศึกษา สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม