โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา

เทศบาลหนองบัวใต้ และโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา แก่นักเรียนระดับปวช. โดยมีท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด