โครงการอาชีวะโชว์พราว

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว และได้นำนักศึกษาไปโชว์การแสดง “ขอเดินตามรอยเท้าพ่อทุกชาติไป” ควบคุมและประสานงาน โดย อ.สิริกุล เชื้อพงศ์พันธ์