โครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 11/7/61 ผลการตอบรับจากการจัดโครงการ คณะท่านผู้บริหารและท่านนายอำเภอแม่ระมาดและนักเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก