5 ธ.ค. ร่วมถวายความอาลัยรวมใจภักดี

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากและวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและ ร่วมถวายความอาลัยรวมใจภักดี ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น