%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8_2561_01
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พฤษภาคม 30, 2018
%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_46
โครงการพี่สอนน้อง
กรกฎาคม 10, 2018

โครงการอาชีวะโชว์พราว

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7_20

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก เข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว และได้นำนักศึกษาไปโชว์การแสดง “ขอเดินตามรอยเท้าพ่อทุกชาติไป” ควบคุมและประสานงาน โดย อ.สิริกุล เชื้อพงศ์พันธ์