%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87_46
โครงการพี่สอนน้อง
กรกฎาคม 10, 2018
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%95%e0%b8%99_07
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน 2561
กรกฎาคม 12, 2018

โครงการอาหารกลางวัน

2561_07_11_14

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 11/7/61 ผลการตอบรับจากการจัดโครงการ คณะท่านผู้บริหารและท่านนายอำเภอแม่ระมาดและนักเรียนพร้อมด้วยครูโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก