โครงการอาชีวะโชว์พราว
กรกฎาคม 6, 2018
โครงการอาหารกลางวัน
กรกฎาคม 12, 2018

โครงการพี่สอนน้อง

ทางโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ได้จัดตั้งโครงการพี่สอนน้องให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตาก