อบรมอัคคีภัย
กันยายน 10, 2018
๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
ธันวาคม 7, 2018

เหรียญทองชนะเลิศปันจักสีลัต พิษณุโลกเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศ แช่ยั้ง นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ปี 1 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดตากเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ปันจักสีลัต เยาวชนแห่งชาติภาค 5 “พิษณุโลกเกมส์” ประเภทบุคคลชาย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับประเทศ จัดการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์และเป็นตัวแทนจังหวัดตากแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-29 พย 2561