เหรียญทองชนะเลิศปันจักสีลัต พิษณุโลกเกมส์
ตุลาคม 29, 2018
Talk Show in Concert รักชาติด้วยหัวใจฯ
ธันวาคม 24, 2018

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ