๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
ธันวาคม 7, 2018
แสดงผลงานการจัดอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา
ธันวาคม 24, 2018

Talk Show in Concert รักชาติด้วยหัวใจฯ

โครงการ “Talk Show in Concert รักชาติด้วยหัวใจ ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยชั่วนิรันดร์” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ความเป็นจริงที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับคนในชาติ