มอบทุนการศึกษา
พฤษภาคม 27, 2019
ค่ายเสริมสร้างและสานสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤษภาคม 30, 2019

โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่

โครงการค่ายเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ ให้กับนักศึกษาใหม่โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562