โครงการร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ
มิถุนายน 12, 2019
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
มิถุนายน 21, 2019

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก