แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
มิถุนายน 18, 2019
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
มิถุนายน 26, 2019

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562