วันต่อต้านยาเสพติดโลก
มิถุนายน 26, 2019
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กรกฎาคม 18, 2019

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตากร่วมกับสถานพินิจ จังหวัดตากจัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนโดยมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ