ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
กรกฎาคม 11, 2019
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
กรกฎาคม 26, 2019

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนไฮเทค- เทคโนโลยีตากจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายเทียน วัดท่านา โดยคณะผู้บริหารครูและนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย