กิจกรรมออกบูธแนะแนว
สิงหาคม 7, 2019
ทัศนศึกษาและดูงานวิทยาศาสตร์
สิงหาคม 26, 2019

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ตาก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ ยังมีกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความประกวดรูปถ่ายคู่กับแม่