ทัศนศึกษาและดูงานวิทยาศาสตร์
สิงหาคม 26, 2019
เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8
กันยายน 20, 2019

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน


ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 กันยายน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก