%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94_26
อบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด
สิงหาคม 21, 2017
%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3
ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310
สิงหาคม 28, 2017

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_01

กิจกรรมทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี